Ngày 16/01/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ- UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2023. Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở tại các thôn, bản thuộc xã vùng III; xã biên giới; các xã vùng sâu, vùng xa; xã xây dựng nông thôn mới tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 14/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) cho hơn 80 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; công chức tham mưu thực hiện công tác pháp chế các sở, ban, ngành; công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố được giao phụ trách, tham mưu thực hiện công tác TDTHTHPL và đại biểu của các cơ quan phối hợp thực hiện công tác TDTHTHPL gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Là địa phương có nhiều huyết mạch giao thông quan trọng cùng các cửa khẩu quốc gia, quốc tế trọng điểm, nên khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn hết sức sôi động về hoạt động thương mại, kinh tế đối ngoại… Tuy nhiên, đó cũng là “mảnh đất tốt” để các thế lực thù địch, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, tiềm ẩn nhân tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, nội dung đa dạng, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phục vụ tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, PBGDPL là khâu đầu tiên và quan trọng nhất để đưa pháp luật vào cuộc sống, là một bộ phận hợp nhất trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Việc đề xuất những giải pháp trong công tác PBGDPL tại khu vực biên giới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, giúp cho Nhân dân hiểu biết, sống và làm việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; thông qua đó nhằm xây dựng chính trị, quốc phòng biên cương ổn định; kinh tế - văn hóa xã hội phát triển trên tinh thần hòa nhập và giữ được tinh hoa bản sắc dân tộc.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu nhiều giải pháp thiết thực đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

 Nhằm thiết thực Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Chiều 08/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022.

   Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; Quyết định số 40/QĐ-HĐPH ngày 20/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Ngày 22/7/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham gia Hội nghị có các đại biểu đại diện cho các cơ quan: Cục Hải quan; Cục quản lý thị trường; Cục Thuế; Công an tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, thành phố.

Ngày 22/7/2022 Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 20/7/2022, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, với thành phần tham gia hơn 100 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

          Ngày 09/6/2022 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ- UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về vệc phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2022. Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở tại các xã, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, khu vực III tại các huyện trong tỉnh.

           Sáng ngày 21/12 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022, kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Công văn số 4049/BTP-KHPL ngày 03/11/2021của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ môi trường về “Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay”. Nhằm thực hiện chức năng theo dõi thi hành pháp luật và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, sáng ngày 15/12/2021, Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Ngày 29/4/2021, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công chứng, chứng thực năm 2021 cho đội ngũ công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ tại các tổ chức hành nghề công chứng, Đại diện Lãnh đạo, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Với mục đích bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng. Ngày 24/9/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TGPL trong hoạt động tố tụng cho các đại biểu là Trợ giúp viên pháp lý, viên chức nghiệp vụ Trung tâm TGPL nhà nước, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm Trợ giúp pháp lý; Cán bộ cơ quan tiến hành tổ tụng cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an; Kiểm sát viên Viện kiểm sát, Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Sáng ngày 27/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Trong 02 ngày 08,09/10/2020, các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn (Hội đồng PHPBGDPL) đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận năm 2020.

Ngày 16/10/2020 thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Sáng ngày 24/9, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn cử đại biểu tham dự Hội thảo công bố Báo cáo rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới tại tại Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động nhằm đánh giá sự phù hợp của Luật Bình đẳng giới với các chuẩn mực quốc tế; sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật với Luật Bình đẳng giới.

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…