Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 82/BC-UBND 07/3/2019
Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 62/BC-UBND 25/02/2020
V/v hướng dẫn Tiêu chí 18.5.Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 2321/STP-PBGDPL&TDTHPL 29/6/2020
V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 193/UBND-NC 07/3/2020
Thông tư Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 07/2017/TT-BTP 28/7/2017
Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 619/QĐ-TTg 08/5/2017
Kế hoạch triển khai, thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 110/KH-UBND 09/6/2017
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…