Thực hiện công văn số 24/PTP ngày ngày 06/03/2024 của Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình về việc hướng dẫn hoạt động, định hướng nội dung và thông báo lịch tham dự sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý năm 2024; ngày 20/5/2024, tại Nhà Văn hóa xã Đông Quan, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Đông Quan tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2024. Hội thi được tổ chức điểm trong hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý Quý II năm 2024, nhằm đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Lộc Bình về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2024, từ ngày 13/5 đến ngày 16/5/2024, huyện Lộc Bình tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Tiểu Dự án 2, Dự án 9 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Sàn Viên và thị trấn Lộc Bình. Tham gia hội nghị có 150 đại biểu là nhân dân tại các thôn Nà Mò, Bản Choong Bản Miàng của xã Sàn Viên, khu Pò Mục thị trấn Lộc Bình.

Ngày 13/5 và ngày 14/5/2024 huyện Hữu Lũng tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Hoà Thắng, xã Thiện Tân và tại huyện cho 353 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQVN, chủ tịch hoặc phó chủ tịch các Hội; Phụ nữ, Nông dân, cựu chiến binh, Đoàn thanh niên: công chức Tư pháp-Hộ tịch, Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Bí Thư, Trưởng thôn, phó trưởng thôn; Trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận; chi hội trưởng, chi hội phó các Hội; Nông dân, Cựu chiến binh, phụ nữ; người uy tín; Đoàn thanh niên, thôn đội trưởng, công an viên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống các xã Hồ Sơn, Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, Đồng Tân, Minh Sơn và Nhật Tiến.

Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với VKSND huyện, trường THCS xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng tổ chức phiên tòa giả định về vi phạm quy định về giao thông đường bộ và phòng chống bạo lực học đường.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, ngày 15/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản liên quan cho 150 đại biểu là cán bộ, công chức các ban Đảng thuộc Huyện ủy, cơ quan chuyên môn của UBND huyện của huyện; đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp-hộ tịch của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự và cùng chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngày 25/4/2024 huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nhật Tiến cho 203 đại biểu gồm: Ban quản lý nông thôn mới; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và chủ tịch hoặc phó chủ tịch đoàn thể xã; công chức Tư pháp-Hộ tịch, công chức địa chính-xây dựng, công an xã, tổ liên gia; Bí Thư, Trưởng thôn, phó trưởng thôn; Trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận; chi hội trưởng, chi hội phó các Hội; Nông dân, Cựu chiến binh, phụ nữ; Đoàn thanh niên; người uy tín, đại diện hộ gia đình.

Ngày 23/4 đến ngày 26/4/2024 huyện Hữu Lũng tổ chức 04 Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã Tân Thành, Hữu Liên, Nhật Tiến, Hoà Thắng cho 535 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và chủ tịch hoặc phó chủ tịch đoàn thể xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức địa chính-xây dựng, công an xã; Bí Thư, Trưởng thôn, phó thôn; Trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận; chi hội trưởng, chi hội phó các Hội; Nông dân, Cựu chiến binh, phụ nữ; Đoàn thanh niên; người uy tín; đại diện hộ gia đình; Các chủ rừng; chủ cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Là những người trực tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người dân, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 17/4/2024 Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với VKSND huyện, trường THCS xã Quyết Thắng tổ chức phiên tòa giả định về tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ, tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Lộc Bình về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; sáng ngày 15/4/2024, Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình phối hợp với UBND xã Minh Hiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Minh Phát. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Minh Hiệp, cán bộ, giáo viên, nhân viên và 129 em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Minh Phát.

Từ ngày mùng 9- 15/4/2024, huyện Hữu Lũng tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Tiểu Dự án 2, Dự án 9 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tham gia Hội nghị có 493 đại biểu là Chi hội trưởng và chi hội phó các hội, đoàn thể của thôn, khu phố, người có uy tín; học sinh trường THCS và THPT Nội trú huyện.

Người khuyết tật mang trong mình những khiếm khuyết về cơ thể, không được hoàn toàn lành lặn như những người bình thường và phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, bên cạnh sự cảm thông, chia sẻ họ cần có hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BDT, ngày 11/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2024. Trong các ngày 02; 03; 05 và 09 tháng 4 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho gần 300 đại biểu gồm Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cấp xã; Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các Chức sắc chức việc tôn giáo; cán bộ các Chi hội ở các thôn, bản tại UBND xã Hữu Liên, UBND xã Yên Bình, huyện hữu Lũng; UBND xã Bắc Xa, huyện Đình Lập và UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.  

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Huyện ủy Chi Lăng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1556-QĐ/TU ngày 09/01/2024; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND huyện Chi Lăng về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. Trong 03 ngày 28,29/3 và 05/4 năm 2024, UBND huyện Chi Lăng tổ chức 03 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 500 đại biểu tham dự, thành phần là lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và công chức Tư pháp - Hộ tịch, Hòa giải viên của các xã, thị trấn trên địa bàn trên địa bàn huyện.

        Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 07/02/2024 của Sở Tư pháp triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và Công văn số 263/UBND-KT, ngày 02/3/2024 của UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày  23/02/2023  của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 –2025.

Từ ngày 04/4/2024 đến ngày 08/4/2024, huyện Hữu Lũng đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Minh Tiến, xã Cai Kinh và xã Quyết Thắng cho gần 300 đại biểu gồm: Ban quản lý nông thôn mới xã; Trưởng ban, phó ban công tác mặt trận, người uy tín; Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi Hội: Nông dân, cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên; đại diện 30 hộ gia đình.

Chiều ngày 02/4/2024, UBND thành phố phối hợp với Hội nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên hội nông dân tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Tham dự hội nghị với hơn 90 đại biểu là các thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, cán bộ Hội nông dân, Hội viên hội nông dân trên địa bàn Phường.

Ngày 02/4/2024, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (lớp 1) năm 2024. Với hơn 200 đại biểu dự hội nghị là đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, công chức Tư pháp -Hộ tịch tham mưu thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và thành viên các tổ hòa giải của 03 phường, xã địa bàn (Phường Chi Lăng, Vĩnh Trại, xã Quảng Lạc).

Ngày 28 và ngày 29/3/2024 huyện Hữu Lũng đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Quyết Thắng và xã Hữu Liên cho 232 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQVN, chủ tịch hoặc phó chủ tịch các Hội; Phụ nữ, Nông dân, cựu chiến binh, Đoàn thanh niên: công chức Tư pháp-Hộ tịch, Công an: Trưởng thôn, Trưởng ban hoặc phó ban công tác mặt trận, người uy tín; Tổ phòng cháy chữa cháy, Mỗi thôn mời 15 đại diện hộ gia đình.

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Lộc Bình về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; ngày 21/3/2024, Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình phối hợp với Điện lực Lộc Bình và UBND xã Lợi Bác tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 150 đại biểu là nhân dân thôn già Nàng và thôn Bản Chành, xã Lợi Bác.

Page 1 of 27
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…