Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật này có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2021. Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung như sau:

           Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars – Cov-2. Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm: Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu; thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ và nhân viên y tế; chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cụ thể như sau:

         Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1977/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, đối với dịch vụ đào tạo lái xe ô tô sửa đổi quy định điều kiện sở hữu về xe tập lái theo hướng “Xe tập lái thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo” và bỏ quy định “Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng”.  Việc quy định xe tập lái thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo, không yêu cầu xe tập lái phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí đầu tư, chi phí tuân thủ góp phần tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong việc đáp ứng các điều kiện về xe tập lái khi tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Lộ trình thực hiện: 2021 - 2025.

         Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chỉnh phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó, việc tổ chức dạy học phải do người dân tộc thiểu số ở địa phương có nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục. Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số được dạy và học trong các cơ sở giáo dục phải là bộ chữ cổ truyền đã được lưu hành và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân tộc, được cơ quan chuyên môn xác định và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê chuẩn hoặc bộ chữ được Chính phủ ban hành.

Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định nêu nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo đó, quy định về chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong Thông tư này quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tùy từng trường hợp cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi quy định về mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

Ngày 08/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Theo đó, tại Điều 2 Quyết định 34/2021/QĐ-TTg giải thích, định danh điện tử là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn danh tính điện tử cho cá nhân và hoạt động quản lý danh tính điện tử.

Ngày 23/11/2021, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo trực tuyến đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 tại điểm cầu Trung ương (Hà Nội) và 29 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; ông Romain Santon, Phó Giám đốc phụ trách Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tổ chức Vital Strategies; ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp.

Ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/ 01/ 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Cụ thể:

Tại khoản 1 Điều 21, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi”.

Ngày 26/11/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), theo hình thức trực tuyến cho hơn 2000 cán bộ, công chức các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021, để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng chống dịch Covid – 19.

          Nghị quyết quy định một số chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa phương có số lượng nhiễm COVID-19 cao theo các mức 450.000đồng, 300.000đồng, 225 nghìn đồng/người/ngày, cụ thể:

Ngày 15/11/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tuyến với Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tập huấn Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) của Liên Hợp Quốc về vấn đề quốc tịch và hộ tịch. Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chủ trì, tham dự tại điểm cầu trung ương có đại điện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đại diện UNHCR.

 Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện Lãnh đạo Sở Tư Pháp, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và công chức tư pháp-hộ tịch của một số xã trên địa bàn huyện Lộc Bình, Cao Lộc.

 


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Đại biểu tham dự Hội nghị đã được đại diện Cục Lãnh sự bộ ngoại giao phổ biến một số nội dung về tình hình di cư tại Việt Nam, quá trình tham gia Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc  và những nội dung cơ bản của Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM. Đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phổ biến về nội dung của Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận này; Tổng quan, khái quát về tình trạng di cư, không quốc tịch tại Việt Nam và kết quả giải quyết trong thời gian qua; hướng dẫn sử dụng biểu mẫu tổng rà soát trên toàn quốc liên quan đến vấn đề người di cư.

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận đối với các nội dung trên, thảo luận , trao đổi và được Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực giải đáp một số tình huống vướng mắc trong quá trình áp dụng thực tế tại cơ sở, giúp cán bộ và công chức nắm vững nội dung Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thỏa thuận (GCM) và một số nội dung liên quan để triển khai thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị.

                                                                   Lương Thị Hoài

 

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021. Trong đó có một số nội dung nổi bật cần được chú ý thực hiện như sau:

Đối tượng áp dụng là cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người tiếp công dân.

Tại Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định: người tiếp công dân yêu cầu người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân khi đến địa điểm tiếp công dân; trường hợp khiếu nại thì xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).

Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung trình bày của công dân. Nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Trong trường hợp công dân đến trình bày và có đơn với nội dung cụ thể, rõ ràng, có thể xác định được rõ tính chất vụ việc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày, ghi lại nội dung và đề nghị người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Đặc biệt, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP nhấn mạnh: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải được công chức, viên chức giúp việc ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ấn định thời gian giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết (khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP).

Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định: "Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc tiếp công dân".

          Thông tư này có hiệu lực pháp luật thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Nguyễn Thu Huệ

 

            1. Nghiêm cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

          Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia. Người có hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Riêng đối với hành vị ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định của Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày  23/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quyết định số 76/QĐ-HĐPH ngày 01/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

           Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn cách áp dụng một số quy định của pháp luật về xác định thành viên dòng họ, quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ, đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ...

          Theo đó, thành viên dòng họ là cá nhân trong dòng họ được xác định theo tập quán phổ biến, được thừa nhận nơi dòng họ tồn tại. Các bên tranh chấp có trách nhiệm cung cấp họ, tên, địa chỉ của thành viên dòng họ.

          Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

          Tuy nhiên, Nghị quyết quy định dòng họ không phải là nguyên đơn khởi kiện. Tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ, mà nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

          Bị đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người bị kiện. Bị đơn có thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ nhưng có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ.

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm thành viên khác của dòng họ và người không phải là thành viên dòng họ. Thành viên khác của dòng họ được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu được đương sự đề nghị và Tòa án chấp nhận trước khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Lương Chuyền

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

Page 1 of 10
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…