Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Quyết định kiện toàn Tổ thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 21/QĐ-HĐPH 03/02/2024
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2024 18/KH-HĐPH 31/01/2024
Công văn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Giáp Thìn 2024 182/CV-HĐPH 29/01/2024
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 59/TB-HĐ 24/9/2021
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 58/QĐ-HĐ 22/9/2021
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 1619/QĐ-UBND 16/8/2021
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 94/BC-HĐPH 07/12/2020
Kiện toàn Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 03/QĐ-HĐ 14/01/2021
Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…