Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Đề cương Luật Đất đai năm 2024
Đề cương tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin
Hỏi đáp về Luật Tiếp cận thông tin
Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Luật Tiếp cận thông tin
Đề cương giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin
Luật Đất đai 2024
Một số quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Cẩm nang thực hiện dân chủ ở cơ sở
90 câu hỏi đáp về Luật Phòng chống bạo lực gia đình
Tài liệu giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT GIÁ 2023
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤU THẦU
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT HỢP TÁC XÃ
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU PHỔ BIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, PHỔ BIẾN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT NHÀ Ở SỐ 27/2023/QH15
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 28/2023/QH15
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ LUẬT CĂN CƯỚC
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN QUẦN THỂ KHU DU LỊCH SINH THÁI, CÁP TREO MẪU SƠN
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tỉnh Lạng Sơn
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐOẠN KM18-KM80, QL4B
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP VSIP LẠNG SƠN
Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
Đề cương tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Sổ tay bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên
86 tình huống, câu hỏi đáp pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống rửa tiền
Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Tờ rơi: Kết hôn sớm và những tác hại đối với trẻ em
Tờ rơi: Để bảo vệ trẻ em hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Tài liệu hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở
Luật Thanh tra
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 2022
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Luật Dầu khí
Luật Phòng, chống rửa tiền
Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Đề cương Hội nghị tập huấn công tác Theo dõi thi hành pháp luật
Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật năm 2022
Đề cương tuyên truyền Luật biên phòng Việt Nam
Tài liệu phục vụ Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, đợt I - năm 2022 (Ngày 20/7/2022)
Nghiệp vụ và kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở
Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Giới thiệu Luật Phòng, chống ma túy
Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường
Giới thiệu Luật Biên phòng Việt Nam
Giới thiệu Luật Thỏa thuận quốc tế
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Giới thiệu Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Giới thiệu Luật Đầu tư
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Giới thiệu Luật Thanh niên
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Giới thiệu Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Bộ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Thái)
Đề cương tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người
Đề cương tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình
Đề cương tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình
Đề cương tuyên truyền một số vấn đề về hòa giải ở cơ sở
Đề cương giới thiệu Luật cư trú
Đề cương tuyên truyền một số nội dung cơ bản Bộ luật dân sự năm 2015
Cẩm nang hòa giải viên
Đề cương tuyên truyền pháp luật về Trợ giúp pháp lý
Đề cương tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng
Đề cương luật cư trú
tài liệu bồi dưỡng Hòa giải viên của Bộ Tư pháp
Đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân
Đề cương giới thiệu luật Hòa giải đối thoại tại tòa án
Đề cương Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Đề cương Luật Dân sự năm 2015
Cẩm nang hòa giải viên
sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
Giới thiệu Bộ Luật lao động
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
Đề cương tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Tài liệu phục vụ Hội nghị Báo cáo cáo viên pháp luật đợt I năm 2020 (ngày 01/7/2020)
Đề cương tuyên truyền Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 21/7/2020
Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành 1887/QĐ-BTP 09/9/2020
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên do Bộ Tư pháp ban hành 09/9/2020
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…