Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2020 361/QĐ-BTP 28/02/2020
QĐ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" năm 2020 và 2021
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 2809/QĐ-UBND 31/12/2020
Kế hoạch tiếp tục thực hiện thực hiện Đề án tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về VPPL giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021. 152/KH-UBND 01/9/2017
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 đến năm 2020 58/KH-UBND 27/3/2018
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh 46/KH-UBND 06/3/2018
Kế hoạch triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của TTCP ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021. 113/KH-UBND 20/6/2017
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…