Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tải về
QĐ ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở 1887/QĐ-BTP 09/09/2020
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 137/BC-UBND 08/4/2020
Công văn về việc thực hiện trong năm 2020 Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" 803/STP-PBGDPL&TDTHPL 06/3/2020
V/v rà soát số lượng hòa giải viên, kiện toàn tổ hòa giải, dự toán kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở 3168/STP-PBGDPL&TDTHPL 31/8/2020
Công văn kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1570/STP-PBGDPL&TDTHPL 08/5/2019
KH thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 03/KH-UBND 15/01/2018
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 15/2014/NĐ-CP 27/02/2014
Luật Hòa giải ở cơ sở 35/2013/QH13
Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 17-CT/TU
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…