Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

17 Tháng 1 2024

Ngày 16/01/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Công tác PBGDPL ngày càng được quan tâm, đổi mới hình thức. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phổ biến các văn bản pháp luật tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Tiêu biểu như: Toàn tỉnh đã tổ chức được trên 11.800 cuộc PBGDPL với trên 800 nghìn lượt người tham dự; đăng tải trên 6.600 tài liệu tuyên truyền pháp luật trên trang tin điện tử PBGDPL, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 2.747/3.506 vụ việc đạt tỷ lệ 78,3% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay tại tại cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện vi phạm pháp luật trong nhân dân.

Ảnh: Đ/c Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được,  công tác PBGDPL vẫn còn một số hạn chế như:  việc chỉ đạo, triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành ở một số đơn vị còn chậm; sự phối hợp giữa một số cấp, ngành, thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện trong thực hiện công tác PBGDPL có lúc chưa chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL còn chậm, chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị; kinh phí chi cho hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại một số huyện, xã còn hạn chế.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Nội dung, hình thức, địa bàn, đối tượng PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL; thực trạng hoạt động của tủ sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực đất đai; phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác PBGDPL; PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng đặc thù; chuyển đổi số trong PBGDPL….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo các kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hướng mạnh về sơ sở, tập trung PBGDPL về vấn đề người dân quan tâm, chú trọng đối tượng thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các đề án PBGDPL tiếp tục triển khai có hiệu quả, xây dựng kế hoạch thiết thực, chất lượng, đảm bảo thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, đối tượng thụ hưởng.

Đồng chí lưu ý, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, đổi mới thực chất công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tham mưu mở rộng đối tượng kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đến các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có nhiệm vụ PBGDPL gắn với một số nhóm đối tượng cụ thể./.

Dương Công Luyện

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…