Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số

16 Tháng 4 2024

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BDT, ngày 11/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2024. Trong các ngày 02; 03; 05 và 09 tháng 4 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho gần 300 đại biểu gồm Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cấp xã; Trưởng thôn; Tổ trưởng tổ dân phố; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các Chức sắc chức việc tôn giáo; cán bộ các Chi hội ở các thôn, bản tại UBND xã Hữu Liên, UBND xã Yên Bình, huyện hữu Lũng; UBND xã Bắc Xa, huyện Đình Lập và UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.  

Đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc và trực tiếp tuyên truyền Chuyên đề của Ban Dân tộc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã và đang triển khai đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thông tin về kết quả, hiệu quả công tác dân tộc của tỉnh trong thời gian qua; tuyên truyền, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là việc thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Lạng Sơn, nhất là những mô hình có tính chất phát triển bền vững. Vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi của các địa phương; các giá trị đặc sắc, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển,...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Tập trung phân tích, làm rõ khái niệm về bạo lực gia đình, chủ thể của hành vi bạo lực gia đình; phương pháp, cách thức nhận diện các hành vi bạo lực gia đình; các biện pháp thúc đẩy công tác phòng, ngừa bạo lực gia đình,… Qua tuyên tuyền, đã tạo được sự đồng thuận xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó ngăn ngừa sớm được những nguy cơ bạo lực gia đình, hạn chế các vụ bạo lực gia đình, nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

Theo Kế hoạch số 16/KH-BDT, ngày 11/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh, từ nay đến cuối tháng 4 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức 06 Hội nghị còn lại tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Dương Văn Điền

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…