Cấp xã

Cấp xã (3)

  Ngày 16/9/2020 UBND xã Tân Hòa đã tổ chức hội nghị triền khai Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các thành phần là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên và toàn thể cán bộ, công chức, công an  xã.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Phòng Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin như:  06 nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, 04 hành vi bị nghiêm cấm, Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Các  thông tin công dân được tiếp cận, không được tiếp cận, được tiếp cận có điều kiện, Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, Phạm vi và trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin; Cách thức, chi phí tiếp cận thông tin,  Các thông tin phải được công khai, Các hình thức công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, Thông tin được cung cấp theo yêu cầu, Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin, Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu, Biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

                                                                                120283329_3674931022539944_6430350078881114329_n.jpg

                                                                                                                     Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị

     Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu đồng thời Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu; Danh mục, phân loại, cập nhật thông tin; Trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin. Qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền được tiếp cận thông tin của người dân.

                                                                                  120190848_282417243042128_3149578622725385964_n.jpg

                                                                                                            Ảnh: UBND xã đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

     Cũng nhân dịp này UBND xã đã tổ chức đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho xã Tân Hòa có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

                                                                          Hoàng Văn Quyền

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TGPL ngày 14/02/2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng sơn năm 2020. Sáng  ngày 24 tháng 9 năm 2020, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình, Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Bắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Trụ sở UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

   Tham dự Hội nghị gồm 40 đại biểu, là đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức xã, Bí thư chi bộ, các trưởng thôn; hòa giải viên cơ sở; công dân ở các thôn bản thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp huyện tuyên truyền  các quy định pháp luật về hòa giải, Luật Đất đai, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Chính sách về thuế,….và được nghe cán bộ Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý.

                                                                                            

                                                                                                                                                    Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị 

   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn cũng đã thực hiện việc phát cho các đại biểu tham dự Hội nghị Tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định phát luật về trợ giúp pháp lý”, thực hiện hướng dẫn giải đáp pháp luật tại chỗ cho 05 đại biểu có nhu cầu.

   Đây là một buổi truyền thông có ý nghĩa, đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giảm thiểu những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra do thiếu hiểu biết pháp luật. Đặc biệt hơn là giúp các địa biểu hiểu hơn quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, để từ đó lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn xã, đảm bảo cho người dân trên địa bàn xã Tĩnh Bắc nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước.

   Trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn và các Chi nhánh của Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Phương Tiến Hạnh

Chi nhánh TGPL số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, sáng ngày 03/12/2020 Phòng Tư pháp phối hợp với Điện lực Lộc Bình và UBND xã Khánh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu tham dự.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…