Ngày 07/4/2023, Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng, UBND xã Bằng Mạc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Với 84 đại biểu dự Hội nghị, thành phần là Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN xã và các tổ chức thành viên; cán bộ, công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, Công an viên, thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và người có uy tín trên địa bàn xã. 

Từ ngày 08 đến ngày 09/4/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023. Đến dự có đồng chí: Liễu Kim Chiến - phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Quan; 17 đại biểu là công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; 508 đại biểu là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và người có uy tín các thôn, phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan.

Ngày 03/4/2023, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền pháp luật tại xã Sơn Hà cho 145 đại biểu gồm: Cán bộ, công chức xã; Người uy tín; thôn đội trưởng, Tổ trưởng tổ công tác Đề án số 06; Tổ trưởng tổ dân phòng; Tổ an ninh Nhân dân và Tổ phòng cháy chữa cháy, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, đại diện hộ gia đình và đại diện hộ kinh doanh trên địa bàn xã.

Sáng ngày 23/11/2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú; Luật Bảo vệ Môi trường; xử lý vi phạm hành chính về Đất đai tại xã Minh Tiến. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN xã và trên 53 đại biểu là Trưởng thôn, Chi hội trưởng và hội viên các đoàn thể, công an viên.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2022 về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 31/01/2022 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2022. Ngày 23/11/2022 UBND xã Vạn Thuỷ phối hợp với Hạt kiểm lâm Huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 50 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, MTTQVN xã, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội; Các công chức chuyên môn UBND xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi  hội trưởng các chi  hội đoàn thể, Công an viên, Người có uy tín 4 thôn trên địa bàn xã.

Ngày 11/11/2022 Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Trợ giúp pháp lý cho 84 đại biểu gồm người uy tín và người dân tộc thiểu số xã Hoà Thắng.

          Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 09/09/2022 về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sơ kế hoạch này các đơn vị cơ quan trên địa bàn huyện đã tổ chức ngày pháp luật với nhiều nội dung phong phú khác nhau như treo băng zôn, hội nghị, tọa đàm, các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật những hoạt động cụ thể như:

Ngày 02 tháng 11 năm 2022  UBND xã Trấn Yên phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 tại UBND xã Trấn Yên với 70 đại biểu gồm: lãnh đạo UBND xã, MTTQVN xã, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội; Công an xã, Các công chức chuyên môn UBND xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng  ban  công  tác  mặt trận,  Chi  hội trưởng các chi  hội đoàn thể, Công an viên, Người có uy tín 15 thôn trên địa bàn xã.

Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, sáng ngày 07/11/2022 Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với VKSND huyện, trường THCS Thị trấn Hữu Lũng… tổ chức phiên tòa giả định về tội cố ý gây thương tích tại Trường trung học cơ sở thị trấn Hữu Lũng.

         Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022. Ngày 31/10 Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Liên Sơn tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022, tuyên truyên thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Dự Hội nghị có 78 đại biểu là: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN và các đoàn thể, cán bộ, công chức, các hòa giải viên và Nhân dân trên địa bàn xã Liên Sơn.

          Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 27/5/2022 Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bình Gia mở hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải Luật Hôn nhân và gia đình, kỹ năng hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn về hôn nhân và gia đình; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 230 người gồm: đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp-hộ tịch, tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên của các xã: Thiện Hòa, Mông Ân, Quang Trung, Tân Văn và Thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia; Kế hoạch số 10/KH-UBND  ngày 14/01/2022 của UBND huyện về Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.     

Sáng ngày 19/4/2022, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 50 công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

         Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Tập huấn Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Với sự tham gia của 120 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức của các phòng, ban thuộc huyện; đại diện các đội của Công an huyện và công chức tư pháp-hộ tịch, công chức Địa chính-Xây dựng, Trưởng công an các xã, thị trấn.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

           Chiều ngày 26/8/2021, huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Đất đai, Ma túy cho 160 đại biểu gồm; đại diện Lãnh đạo UBND, các ban, ngành, Công chức: Tư pháp, công an, địa chính xã và đại diện hộ gia đình thôn Chiến Thắng xã Hòa Sơn.

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Chứng thực, Hộ tịch năm 2020. Ngày 29/9/2020, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực – Hộ tịch cho hơn 50 đại biểu là: Đại diện lãnh đạo, công chức các phòng: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND phường, xã; toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức địa chính - xây dựng UBND các phường, xã.

Ngày 02/10/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với huyện Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị về Phòng cháy, chữa cháy; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự cho 66 Đoàn viên, thanh niên các xã: Hồ Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Tân Thành.

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia ban hành Kế hoạch số 216 KH-UBND ngày 20/10/2020 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn huyện tiếp đó các đơn vị cơ quan đã tổ chức ngày pháp luật với nhiều nội dung phong phú khác nhau đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

gày 1920/11/2020, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và xây dựng cho Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, Đội quản lý trật tự đô thị; Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp-Hộ tịch, công chức địa chính - Xây dựng - Môi trường, Trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…