Huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

25 Tháng 11 2022

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2022 về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 31/01/2022 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2022. Ngày 23/11/2022 UBND xã Vạn Thuỷ phối hợp với Hạt kiểm lâm Huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 50 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, MTTQVN xã, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội; Các công chức chuyên môn UBND xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi  hội trưởng các chi  hội đoàn thể, Công an viên, Người có uy tín 4 thôn trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến một số quy định của Luật Lâm nghiệp, tập trung các nội dung: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch lâm nghiệp và sử dụng rừng, quyền, nghĩa vụ của chủ rừng. Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng; chỉ đạo và chỉ huy chữa cháy rừng, xác định thiệt hại do cháy rừng, nguyên nhân cháy, biện pháp phục hồi rừng… từ đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển kinh tế rừng bền vững.

 

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trong những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Vạn Thuỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác PBGDPL. Các hình thức PBGDPL được quy định trong Luật PBGDPL năm 2012 đã được áp dụng triển khai trên cơ sở lựa chọn các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng để áp dụng, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Năm 2021 UBND xã Vạn Thuỷ đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 Dương Núi

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…