Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Đất đai, Ma túy tại xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng

27 Tháng 8 2021

           Chiều ngày 26/8/2021, huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Đất đai, Ma túy cho 160 đại biểu gồm; đại diện Lãnh đạo UBND, các ban, ngành, Công chức: Tư pháp, công an, địa chính xã và đại diện hộ gia đình thôn Chiến Thắng xã Hòa Sơn.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị 

            Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Một số nội dung quan trọng như: Quy định cụ thể người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất; bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; nâng cao thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm; các hành vi vi phạm, mức phạt khi vi phạm hành chính về đất đai.